موضع گیری متناقض امارات و عربستان درباره سد " النهضه " اتیوپی بر روی رود نیل نشانه جدیدی از دخالت های دوبی و ریاض در امور مصر است.
اتیوپی قصد دارد سدی با نام النهضه بر روی سرچشمه های رود نیل ایجاد کند. این سد سهم آب رود نیل را کاهش می دهد و بر صنعت کشاورزی مصر تاثیر منفی خواهد گذاشت. مصری ها پیش از این اعلام کرده بودند هر کشوری که در احداثاین سد سرمایه گذاری کند، دشمن مصر محسوب می شود. جالب اینکه با وجود اعتراضهای گسترده مصر در زمان " محمد مرسی "، امارت و چین در ساخت سد النهضه سرمایه گذاری کرده بودند. در آن زمان کارشناسان با توجه به سیاست های امارات در قبال مصر، این اقدام را برای اعمال فشار به محمد مرسی رئیس جمهور مخلوع مصر ارزیابی کرده بودند. سایت وطن نوشت: پس از عزل مرسی با توجه به سیاست فعلی عربستان سعودی در قبال دولت موقت مصر و دشمنی با اخوان المسلمین، عربستان به پکن و دبی فشار آورد تا از سرمایه گذاری خود منصرف شوند.