تحلیلگر سیاسی می‌گوید کمک نظامی واشنگتن به گروه‌های مسلح برخوردار از حمایت خارجی در سوریه یک گام خطرناک به سوی اعمال منطقه پرواز ممنوع در این کشور محسوب می‌شود.

فرنکلین لمب، دستیار مشاور سابق کمیته قضایی کنگره امریکا تاکید کرد: «چیزی به نام کمک نظامی غیرمرگبار وجود ندارد. این کلمات با یکدیگر تناقض دارند. آن‌ها در این‌جا به طور خاص درباره خودروهای زرهی صحبت می‌کنند. چه چیز غیرمرگباری در این زمینه وجود دارد؟»

وی افزود: «من از این نگرانم که این دروغ یعنی این ارائه کمک فریبکارانه نظامی غیرمرگبار یک گام خطرناک به سوی وضع منطقه پرواز ممنوع به شمار می‌‍رود که به منزله اعلان یک جنگ تمام عیار است.»

امریکا روز شنبه(۳۱ فروردین) بسته‌ای به ارزش ۱۳۰ میلیون دلار در قالب «کمک نظامی غیرمرگبار» برای شورشیان سوریه تهیه کرد و کشورهای اروپایی نیز در حال بررسی تسهیل تحریم تسلیحاتی این کشور هستند.

تجهیزات ارسالی برای شورشیان احتمالا زره شخصی، خودروهای زرهی، عینک‌های دید در شب و تجهیزات پیشرفته ارتباطاتی را شامل می‌شود.

سوریه از اواسط ماه مارس ۲۰۱۱ صحنه ناآرامی‌های مرگبار بوده است. شمار زیادی از مردم این کشور از جمله تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در این خشونت‌ها جان خود را از دست داده‌اند.