صدها شهروند لیبیایی روز(جمعه) در میدان شهدای طرابلس بر اجساد چند تن از کشته شدگان درگیری های سال ۱۹۸۴ در باب العزیزیه، محل اقامت معمر القذافی، دیکتاتور سابق لیبی، نماز خواندند.
۱۸ شهروند لیبیایی که سال ۱۹۸۴، قصد یورش به محل اقامت قذافی را داشتند به دست نیروهای امنیتی رژیم وقت کشته شدند اما نظام قذافی اجساد سه تن از آنها را در سردخانه بیمارستانی در طرابلس نگه داشته بود، تا این که دیروز این اجساد توسط مردم لیبی تشییع شد. به گفته خبرگزاری رسمی لیبی، " نوری ابوسهمین "، رئیس کنگره ملی لیبی و چند تن از اعضای این کنگره، برخی مقامات دولت کنونی این کشور، شمار زیادی از شهروندان و اعضای خانواده قربانیان در این مراسم شرکت کردند. تشییع اجساد این افراد بعد از گذشت این مدت طولانی در حقیقت بیانگر عمق جنایت و طغیانگری حکومت سابق لیبی و بی احترامی آن به شهروندان حتی بعد از کشته شدن است. خبرگزاری رسمی لیبی خاطرنشان کرد: سازمان های حقوقی که تحقیقات اخیر دستگاه قضایی لیبی و صدور احکام اعدام در حق جنایتکاران واقعی را سیاسی خوانده اند، لازم است به این مسئله بپردازند که در سال ۱۹۸۴ میلادی افرادی بدون محاکمه کشته شده اند و رژیم حاکم حتی اجساد آنها را در سردخانه نگه داشته است و از تحویل اجساد به خانواده ای قربانیان و دفن آنها خودداری کرده است.