دهها هزار نفر از اعضای اتحادیه‌های بازرگانی لهستان با برگزاری تظاهرات در مناطق مختلف شهر ورشو پایتخت این کشور علیه سیاست‌های کاری و حقوقی دولت تظاهرات کرده‌اند.
این تظاهرات منعکس کننده خشم عمومی از رکود اقتصادی شدید در لهستان است که از منطقه یورو وارد این کشور شده است. معترضان خواستار کناره گیری دولت به رهبری دونالد تاسک نخست وزیر شدند. دوره نخست وزیری وی در سال ۲۰۱۵ به پایان می‌رسد. مارک لواندووسکی سخنگوی اتحادیه بازرگانی «فدراسیون همبستگی» لهستان گفت : «ما خواستار برکناری دونالد تاسک نخست وزیر لهستان هستیم. این تنها راه تغییر در سیاست های اجتماعی در لهستان می‌باشد.» معترضان همچنین خشم خود را از امنیت شغلی بسیار کم در این عضو اتحادیه اروپا ابراز کردند و تاسک را به بی توجهی به خواسته های معترضان و بی تمایلی به برگزاری مذاکره با معترضان متهم کردند. لواندووسکی گفت: «ما خواستار پرداخت حقوق بازنشستگی در سن ۶۵ سالگی به مانند گذشته هستیم، نه در سن ۶۷ سالگی، که در صورت تصویب اصلاحات تاسک بدین صورت خواهد شد. ما خواستار سیاست اجتماعی بهتر و تصمین استخدام هستیم.» معترضان روز چهارشنبه و پیش از حرکت اعتراض آمیز به ساختمان پارلمان، مقابل ساختمان وزارت خانه های مهم لهستان اجتماع کرده بودند. کشورهای اروپایی از اوایل سال ۲۰۰۸ با بحران اقتصادی روبرو شده‌اند. وخیم تر شدن بحران بدهی بسیاری از دولت های اروپایی را مجبور کرده تا سیاست های ریاضتی شدید و اصلاحات اقتصادی گسترده را در پیش گیرند که این سیاست ها ناآرامی های اجتماعی و اعتراضات گسترده را در بسیاری از کشورهای این قاره به دنبال داشته است.