پلیس انگلیس تحقیقات درباره آتش سوزی در شهر لستر را که در آن چهار نفر از اعضای یک خانواده کشته شدند، آغاز کرده است.
به نظر می‌رسد این آتش سوزی عمدی و هدف آن قتل اعضای این خانواده مسلمان بوده است. این آتش سوزی بامداد جمعه (۲۲ شهریور) در منزل محمد توفیق الستار، دستیار پزشک اطفال روی داد که در نتیجه همسر و سه فرزند توفیق که به ترتیب ۱۵، ۱۷ و ۱۹ سال داشتند، جان باختند. پلیس سرگرم بررسی این آتش سوزی است که احتمال می‌رود یک حمله انتقام‌جویانه علیه خانواده الستار باشد. الستار درجامعه مسلمانان انگلیس فردی سرشناس است. پلیس همچنین می‌گوید این آتش سوزی می‌تواند با حمله به یک مرد که ساعاتی قبل از وقوع این آتش سوزی در شعاع یک کیلومتری آن روی داد و به مرگ قربانی انجامید، مرتبط باشد. یک مرد و دو زن که هر سه ۱۹ سال دارند در ارتباط با این حمله بازداشت شدند. راجر بنیستر، معاون پلیس منطقه لستر شایر با اشاره به این آتش سوزی مرگ‌بار گفت : « درحال حاضر نمی‌توانم عمدی بودن یا عمدی نبودن این حمله را تایید کنم اما به طور یقین نتیجه تحقیقات همه چیز را روشن خواهد کرد.» خانواده الستار تا ۵ سال پیش قبل از آن که تصمیم بگیرد نقل مکان کند در ایرلند زندگی می‌کرد . پدر این خانواده مسلمان برای ان که فرزندانش بتوانند تحت آموزش اسلامی قرار گیرند، تصمیم گرفت به انگلیس نقل مکان کند. این خانواده قرار بود به ایرلند بازگردد و در بلانچردستاون یک مدرسه راهنمایی اسلامی دایر کند.