صندوق‌بین‌المللی پول، اسپانیا و منطقه یورو را به فهرست مناطق دارای عدم تعادل اقتصادی بسیار زیاد افزوده است.
به گزارش خبرگزاری رویترز، بر اساس گزارش منتشر شده توسط صندوق بین‌المللی پول، هر چند اسپانیا بسیاری از مشکلات اقتصادی خود را با اجرای تدابیر ریاضتی، حل کرده است، اما بدهی عمومی در این کشور همچنان در حال افزایش است. صندوق بین‌المللی پول، همچنین هشدار داده است که قدرت‌های اقتصادی به اندازه کافی کاری برای مقابله با کسری بودجه هنگفت در این کشورها انجام نداده‌اند. صندوق‌ بین‌المللی پول می‌گوید: «پیشرفت‌های بیشتر در ایجاد توازن داخلی و خارجی به شیوه حمایت از رشد اقتصادی نیازمند است.» در گزارشی در سال ۲۰۱۱، صندوق بین‌المللی پول گفت که برخی کشورها از جمله فرانسه، آلمان ژاپن، انگلیس و امریکا، از عدم تعادل مداوم رنج می‌برند. اروپا از اوایل سال ۲۰۰۸، با بحران مالی مواجه شده است. ناتوانی در عدم پرداخت بدهی‌های سنگین، در حال حاضر برخی کشورها، از جمله یونان، پرتغال، ایتالیا، ایرلند و اسپانیا را تهدید می‌کند. وخیم‌تر شدن بحران بدهی‌های دولت‌های اتحادیه اروپا برای اتخاذ اقدامات ریاضتی خشن و اصلاحات اقتصادی دشوار منجر به تظاهرات گسترده‌ای در بسیاری از کشورهای اروپایی شده است.