پارلمان اروپا با صدور بیانیه ای از نقض حقوق بشر و محدودیت های اعمال شده بر آزادی های اساسی شهروندان بحرینی ابراز نگرانی کرد.
اعضای پارلمان اروپا در این بیانیه که در جلسه عمومی دیروز به تصویب رسید، از رژیم آل خلیفه خواستند به تمامی اقدامات سرکوبگرانه پایان دهد و ضمن آزادی همه زندانیان سیاسی و رعایت حقوق بشر، به رعایت آزادی بیان و برگزاری تجمعات و اعتراضات مسالمت آمیز متعهد باشند. این بیانیه در حالی صادر شده است که سرکوب ها در بحرین شدت بیشتری گرفته است؛ با این حال فعالیتهای مسالمت آمیز مردم همچنان ادامه دارد و در سایه تشدید سرکوبها سقف مطالبات مردم نیز بالاتر میرود و خواسته هایی چون تغییر نظام پادشاهی به جمهوری یا تشکیل شورای انتقالی به گوش می رسد. " ناوی پیلای " کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در آغاز بیست و چهارمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو در این هفته، حکومت بحرین را به اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشری، رعایت حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان دعوت کرد.