- دبیرکل جمعیت وفاق بحرین با اشاره به درخواست اکثریت مردم این کشور برای برکناری دولت وابسته به رژیم آل خلیفه، تاکید کرد که سرکوب و تروریسم دولتی علیه شهروندان بحرینی از سوی این رژیم ادامه دارد.
"شیخ علی سلمان" با حمایت از اظهارات اخیر "ناوی پیلای" کمیسر حقوق بشر سازمان ملل درباره بحرین نوشت: ناوی پیلای در اظهارات خود سرکوب و تروریسم دولتی علیه شهروندان بحرینی از سوی رژیم آل خلیفه را محکوم کرده است. وی با تاکید بر لزوم برگزاری همه پرسی آزاد در بحرین، اظهار داشت: مطمئن هستم که اکثریت قریب به اتفاق مردم بحرین خواستار برکناری حکومت فعلی و تشکیل دولتی برگرفته از خواست و اراده خود هستند. ناوی پیلای در آغاز بیست و چهارمین نشست کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، حکومت بحرین را به اجرای تعهدات بین‌المللی حقوق بشری، رعایت حق آزادی بیان و تظاهرات مسالمت‌آمیز شهروندان دعوت کرد. کمیسرحقوق بشر سازمان ملل ضمن ابراز ناامیدی از همکاری رژیم آل خلیفه با کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل، تاکید کرد: رفتار دولت بحرین باعث شده تا ماموریت کمیساریای حقوق بشر در بحرین متوقف شود و این وضع هم اکنون ادامه دارد.