آمریکا و ترکیه دور تازه فعالیتهای خود را جهت ارسال تسلیحات جدید برای مخالفان در شمال سوریه آغاز کرده اند.
به گزارش روز دوشنبه روزنامه " واشنگتن پست " اذعان کرد: چند کشور از جمله ترکیه و آمریکا ارسال تسلیحات جدید برای(گروه موسوم به) ارتش آزاد در " درعا " و شماری از مناطق سوریه را آغاز کردند که هدف از آن حمایت از آنها ضد نظام(سوریه) و افزایش توان آنها نسبت به عناصر افراطی جبهه النصره(وابسته به القاعده) است. واشنگتن پست به نقل از کارشناسان نظامی نوشت، این تسلیحات جدید نخستین بار است که برای عناصر مسلح ارسال می‌شود. این روزنامه آمریکایی تأکید کرد، با وجود ادعای واشنگتن مبنی بر مخالفت با تسلیح مخالفان در سوریه، دولت آمریکا از گروه‌های مسلح در سوریه با ارایه کمکهای تسلیحاتی، آموزشی و نظامی حمایت می کند