در پی اعتراض شماری از خانواده های قربانیان حمله شیمیایی در حلبچه، نبش قبر این قربانیان متوقف شد.
شماری از خانواده های قربانیان حمله شیمیایی رژیم سرنگون شده صدام به شهر حلبچه به نبش قبور عزیزان خود اعتراض کردند. درپی این اعتراضات، تیم عراقی که در حال تحقیق و مستند سازی درباره حمله شیمیایی به این شهر بود، نبش یک گور جمعی را متوقف کرد. همزمان با توقف این عملیات، سازمان مدافع حقوق بشر " کوردو "، از خانواده های قربانیان خواست تا برای تهیه اسناد کیفری و حقوقی این فاجعه انسانی همکاری کنند. تیم مشترکی از وزارتخانه های دفاع و محیط زیست و حقوق بشر عراق به درخواست وزارت امور شهدا و قربانیان انفال در دولت محلی منطقه کردستان عراق روز شنبه نبش سه گور جمعی و آزمایش علمی برای مستند سازی حمله شیمیایی به شهر حلبچه در زمان رژیم صدام و تاثیرات منفی آن بر انسان و محیط زیست را آغاز کرده بود که در آن بیش از ۵ هزار نفر کشته و هزارن نفر آسیب دیدند. " بری نوری عزیز " ناظر بخش گورهای جمعی در وزارت شهداء و قربانیان انفال گفت: جمعیت قربانیان حلبچه پیشتر موافقت خانواده های سه گور جمعی برای اجرای آزمایش و تحقیقات علمی را اعلام کرده بود اما تیم یاد شده با اعتراض شماری از خانواده های قربانیان، این عملیات را متوقف کرد. وی افزود: تیم یاد شده توانست از خاک یک گور حاوی بقایای سه جسد برای اطمینان یافتن از وجود آثار شیمیایی روی آنها نمونه برداری کند و خانواده این سه قربانی موافقت کردند و کار درباره سومین قبر آغاز خواهد شد. " نجم الدین حمه سعید " فعال سازمان " کوردو " ساید گفت: آزمایش و تحقیقات درباره این گورها ضروری است و نیاز به اسناد قانونی و کیفری داریم ما شماری از خانواده های قربانیان از منظر عاطفی به این موضوع فکر می کنند که حقی طبیعی است اما ما نیاز به تهیه اسناد داریم. با گذشتن چندین سال از حملات شیمیایی رژیم بعثبه حلبچه، هنوز اقدامی برای مجازات کشورهای غربی که سلاح شیمیایی در اختیار صدام قرار داده بودند صورت نگرفته است.