مسئولان عراقی از پاکسازی اردوگاه اشرف در استان دیاله این کشور از عناصر باقی مانده گروهک تروریستی منافقین خبر دادند.
" عدی الخدران " فرماندار بخش الخالص در استان دیاله از پایان حضور گروهک تروریستی منافقین در اردوگاه اشرف خبر داد و گفت که ۴۰ عضو دیگر این گروهک به اردوگاهی نزدیک بغداد منتقل شده اند. الخدران تأکید کرد که با خروج آخرین گروه از عناصر این گروهک از اردوگاه اشرف که تعداد آنها ۴۰ نفر بود، حضور اعضای این(گروهک) در داخل اردوگاه اشرف یا همان اردوگاه " عراق جدید " پایان یافت. الخدران خاطرنشان کرد، اردوگاه اشرف دوره حضور عناصر گروهک تروریستی منافقین را بعد از سه دهه پیاپی سپری کرد. حضور این عناصر خصوصا برای اهالی بخش الخاص بسیار دشوار بود زیرا این گروهک نقشی منفی در پشتیبانی مالی و حمایت از گروههای خشونت گرا ایفا کرد، و دیرزمانی نیز ابزار دست رژیم سابق در قتل و کشتار عراقی ها و سرکوب آنها بود. وی تصریح کرد: خروج نهایی اعضای این گروهک مناسبت فرخنده ای برای همه اهالی بخش الخالص و به طور کلی مردم استان دیاله به شمار می رود. دولت مرکزی عراق پیش از این برای اخراج نهایی همه اعضای گروهک تروریستی منافقین با هماهنگی سازمان ملل بیش از ۳ هزار عنصر گروهک تروریستی منافقین را که در اردوگاه اشرف بودند به اردوگاه کروپر نزدیک بغداد منتقل کرده بود.