گزارشگر کانال دو رژیم صهیونیستی اعلام کرد: " ارتش به منظور تشدید تدابیر امنیتی لازم برای حمایت از سکوهای گازی اسرائیل، کشتی انتقال سامانه موشکی صوفا را روانه این سکوها کرد ".
وی خاطرنشان کرد: " منافع اقتصادی اسرائیل در گرو عملکرد ارتش در حمایت از این سکوهای گازی است ".
تلویزیون رژیم صهیونیستی همچنین بخشی از مانور نیروی دریایی این رژیم را اطراف سکوهای گازی پخش کرد.
سرهنگ " ایلان لافی " رئیس بخش طراحی و سازماندهی در نیروی دریایی رژیم اشغالگر به کانال ۲ این رژیم گفت: " سکوهای گازی تامار " و لویاتان که در آینده نزدیک وارد مرحله بهره برداری می شوند، هدف راهبردی مهمی برای دشمن به شمار می روند؛ لذا حمایت از این دو سکوی گازی، نیازمند تدابیر امنیتی گسترده است ".
این نظامی صهیونیست افزود: " نیروی دریایی ارتش برای مقابله با حملات علیه سکوهای گازی، در حالت آماده باش است ".
وی خاطرنشان کرد: " نیروی دریایی ارتش، در حال کنترل آسمان، سطح آب و زیر سطح در مناطق اطراف این سکوها است ".