کارشناس امور راهبردی سوریه، موافقت سوریه برای قرار دادن تسلیحات شیمیایی خود تحت کنترل جامعه بین المللی را ریسمان نجاتی برای اوباما دانست و گفت: سوریه بهانه حمله را از آمریکا گرفته است.
سوریه با پیشنهاد روسیه برای قرار دادن تسلیحات شیمیایی خود در کنترل جامعه جهانی موافقت کرده و آمریکا نیز از این پیشنهاد استقبال کرده است. "خلف المفتاح" پژوهشگر امور راهبردی سوریه، ابتکار روسیه را دستاورد بزرگی برای به انزوا کشاندن آمریکا و هم پیمانان حامی جنگ دانست و گفت: ممکن است این ابتکار ریسمانی برای نجات باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا باشد که لابی های صهیونیستی وی را به فکر جنگ علیه سوریه انداخته اند. وی افزود: سوریه بنا بر ملاحظاتی از ابتکار روسیه استقبال کرده است، و دلیل آن هماهنگی سوریه و روسیه برای مقابله با خصومت ورزی بی سابقه آمریکا است. همچنین موافقت سوریه با این پیشنهاد، افکار عمومی جهان را به خود جلب کرده است و مخالفت با حمله به سوریه را افزایش خواهد داد. المفتاح افزود:زمان بندی این اقدام نیز بسیار مهم است، زیرا اوباما تلاش می کند تا موافقت کنگره برای حمله به سوریه را جلب کند، اما موافقت سوریه با ابتکار روسیه موضع رئیس جمهوری آمریکا را تضعیف کرده است و وی را در کنگره به بن بست می کشاند. وی تاکید کرد: سوریه نمی خواهد ادعای سلاح شیمیایی بهانه ای برای حمله به این کشور و آسیب زدن به مردم و ثبات منطقه شود؛ زیرا بازیگر اصلی جنگ رژیم صهیونیستی است و برای جنگ شتاب دارد و با حمله به سوریه می خواهد از بن بست نجات پیدا کند. پژوهشگر امور راهبردی سوریه، افزود: سوریه با پیروی از سیاست درب های باز، روسیه را در تقویت موضع خود و نشان دادن انزوای آمریکا در جامعه بین المللی کمک کرد. اما هنوز زود است درباره جزئیات ابتکار روسیه سخنی گفت، اما این اقدام گامی درست برای حل مشکلات و خروج از دامی است که برای سوریه پهن شده است.