افراد ناشناس چند ضریح و زیارتگاه صوفی‌ها را در مرکز " کوم آمبو " در جنوب شرقی مصر تخریب کردند؛ این امر خشم و نارضایتی شدید ساکنان این منطقه را که بیشتر آنها از صوفی هستند به همراه داشته است.
شهروندان مصری با اظهار شگفتی از تخریب این زیارتگاه‌ها، خواستار دستگیری هر چه سریع تر عوامل آن شدند.
شماری از ساکنان این منطقه به رسانه‌ها اعلام کردند که ساختمان این زیارتگاه‌ها با مواد ارزان قیمت بنا شده بود و در خارج از مناطق مسکونی قرار داشت؛ و هیچ گونه ریخت و پاش و غلو درباره جایگاه این زیارتگاه‌ها صورت نمی‌گرفت.
آنها خاطر نشان کردند، عوامل این اقدام زشت حتی حرمت قبرهایی را که در داخل این ضریح یا نزدیک آنها قرار داشتند، نگه نداشته و به آنها توهین کرده‌اند.
یادآور می شود پس از پیروزی انقلاب مصر و آزاد شدن فعالیت گروههای سلفی وهابی در این کشور، آنها بارها به مراقد و زیارتگاه‌های صوفیه یا مساجد و حسینه‌های شیعیان حمله کرده‌اند.