عقب نشینی تلویحی جان کری از حمله به سوریه، بهای نفت را در بازار جهانی کاهش داد.
در پی اظهارات جان کری مبنی بر " عدم حمله به سوریه در صورت تحویل سلاح های شیمیایی از سوی دمشق "، بهای نفت در بازارهای جهانی کاهشی قابل توجه را شاهد بود. نفت برنت با کاهش ۱.۱۲ دلاری، تا بشکه ای ۱۱۵ دلار پایین آمد و نفت سبک آمریکا نیز ۱۱۰ دلار معامله شد. خبرگزاری رویترز از لندن به نقل از کارشناسان بازار انرژی گزارش داد: در پی کاهش تهدیدات مبنی بر حمله " زودهنگام " به سوریه، قیمت نفت کاهش یافته و فروشندگان این بازار، عرضه را افزایش داده اند. رویترز در عین حال از زبان یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در واکنشی انفعالی به اظهارات کری، مدعی شد: سخنان کری مبنی بر عدم حمله در صورت تحویل سلاح های شیمیایی، یک فرض غیر قابل تحقق است، چرا که امکان ندارد سوریه چنین سلاح هایی را تحویل غرب بدهد. رویترز در عین حال نوشت: بهای نفت " سقوط " نخواهد کرد، چرا که هنوز هر امکانی وجود دارد و استفاده از گزینه نظامی نیز محتمل است.