پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک ها سرانجام مخالفت خود را با جنگ در سوریه اعلام کرد.
پاپ با تاکید بر مخالفت خود با جنگ در سوریه، جنگ تجاری برای فروش سلاح را محکوم کرد. وی در میان جمعی از مسیحیان گفت: باید با شر مبارزه کرد؛ و این امر نیازمند آن است که به کینه توزی بین برادران، دروغ ها، خشونتها و فروش و تجارت سلاح نه بگوییم. پاپ از مسئولان سیاسی درخواست کرد که برای جنگ در سوریه راه حلی عادلانه بیابند. همزمان با اعزام کارشناسان بین المللی به سوریه آن هم چند ماه پس از درخواست این کشور برای تحقیق درباره استفاده گروه های مسلح از سلاح شیمیایی، آمریکا با متهم کردن دمشق به استفاده از سلاح شیمیایی، این مساله را به عنوان بهانه‌ای برای اقدام نظامی علیه سوریه قرار داده و درصد جلب حمایت دیگر کشورها است. در همین خصوص دولت انگلیس به عنوان اصلی‌ترین متحد آمریکا با رأی منفی پارلمان این کشور مواجه شده، و از هرگونه مشارکت در چنین جنگ احتمالی و همراهی با واشنگتن بازمانده است. کنگره آمریکا قرار است اواخر این هفته در مورد حمله نظامی به سوریه تصمیم‌گیری کند. شواهدی که دولت آمریکا به نمایندگان ارائه کرده، هنوز نتوانسته رأی مثبت کنگره را تضمین کند و سرنوشت این طرح هنوز نامشخص است.