پدر جوان ۱۹ ساله عربستانی که اخیرا به ضرب گلوله نیروهای امنیتی سعودی به شهادت رسیده، دروغ پردازی پلیس سعودی را محکوم کرد.
پدر شهید " احمد المصلاب " پلیس سعودی در منطقه الشرقیه عربستان را به دروغ پردازی درخصوص نحوه شهادت فرزندش متهم کرد. پایگاه خبری راصد به نقل از پدر شهید المصلاب نوشت: محتوای بیانیه پلیس منطقه الشرقیه دروغ محض و وارونه جلوه دادن حقایق است. وی گفت: فرزند ۱۹ ساله من به ضرب گلوله نیروهای سعودی که به شهر العوامیه یورش بردند شهید شد؛ به گونه ای که عبور فرزندم از خیابان با محاصره خیابان از سوی نیروهای امنیتی همزمان شد و آنها به وی تیراندازی کردند. پدر شهید المصلاب این مطلب را در پاسخ به سخنان اخیر زیاد الرقیطی سخنگوی پلیس منطقه الشرقیه بیان کرد. الرقیطی در کنفرانس مطبوعاتی مدعی شده است: پدر المصلاب گفت که دو فرد نقابدار سوار بر یک دستگاه موتوسیکلت پیکر فرزندش را آورده و جلوی خانه اش در شهر العوامیه رها کرده اند. علی المصلاب با متهم کردن نیروهای رژیم سعودی به قتل عمد فرزندش و جعل حقایق، از دولت خواست تا کمیته حقیقت یاب تشکیل داده و عاملان به شهادت رساندن فرزندش را محاکمه و قصاص کند. وی همچنین خواهان کالبد شکافی فرزندش و دریافت یک کپی از گزارش پزشکی قانونی شد.