پلیس انگلیس به منظور جلوگیری از درگیری یک گروه ۵۰۰ نفری موسوم به انجمن دفاع از انگلیس ِ محافظه کار با یک گروه دیگر از مخالفان نژاد پرستی، سه هزار نفر از نیروهای خود را روانه خیابانهای لندن کرد.
نیروهای پلیس انگلیس عصر دیروز با تشکیل زنجیره انسانی تلاش کردند از حرکت هواداران انجمن موسوم به دفاع از انگلیس محافظه کار به سمت خیابان داور هاملتس که بزرگ ترین محل سکونت مسلمانان در لندن است، جلوگیری کنند؛ و معترضان مخالف را در منطقه تعیین شده برای آنان نگه دارد. سخنگوی پلیس انگلیس اعلام کرد، که حدود 150 تن از معترضان، پس از حرکت بازداشت شدند زیرا قرار بود تظاهرات پایان یابد. چهارده تن از اعضای انجمن دفاع از انگلیس محافظه کار نیز پیش از آن و به دلایل مختلف مانند داشتن سلاح سرد و ترقه بازداشت شدند، یکی از از بازداشت شدگان مردی 30 ساله بود که به تحریک مردم به عبور از مانع ایجاد شده شده توسط پلیس متهم شد. انجمن دفاع از انگلیس محافظه کار بر روی صفحه خود در تویتر نوشت: رهبر انجمن به نام "تامی رابینسون" به اتهام تحریک بازداشت شد. با وجود بازداشت های گسترده، سخنگوی پلیس تاکید کرد که درگیری های خطرناکی اتفاق نیفتاد و پلیس در جداسازی گروه های معترض موفق شد. شماری از نمایندگان پارلمان در نامه ای برای پلیس، از بیم تکرار درگیری خشونت بار سال 2011 میان انجمن دفاع از انگلیس محافظه کار و پلیس و گروه های مخالف فاشیسم، جلوگیری از برگزاری این تظاهرات را خواستار شده و گفته بودند که سابقه خشونت این انجمن و همچنین تهدیدهای روزافزون ضد اقلیت مسلمان از زمان کشته شدن "لی ریگبی" در خیابانی در جنوب لندن، دو عامل مهم و نگران کننده هستند.