ارتش مصر به تخریبِ تونل های فلسطینیان در مرزهای این کشور با باریکه غزه ادامه می دهد.
مرکز اطلاع رسانی فلسطین به نقل از یک منبع امنیتی فلسطینی گزارش داد مسئولان مصری از صبح دیروز (شنبه) کار تخریب تونل ها را آغاز و تا شب ، با اجرای عملیات انفجاری پی درپی در منطقه الصورصوریه ، 5 تونل را تخریب کردند. منطقه غزه از چند هفته پیش به علت کمبود سوخت و توقف واردات کالاهای اساسی و درصدر آن مصالح ساختمانی با بحرانی جدی مواجه شده است. با توجه به محاصره شدید این منطقه از سوی رژیم صهیونیستی و محدودیتهای بسیار زیاد در گذرگاه مرزی این منطقه با مصر (رفح) کالاها و نیازهای اساسی غزه بیشتر از طریق تونل های مرزی با مصر وارد این منطقه می شود. ارتش مصر بیش از 90 درصد از تونل های مرزی میان این کشور و باریکه غزه را تخریب کرده است. مسئولان مصری علاوه بر تخریب تونل ها در برخی مناطق از جمله الصرصوریه و منطقه مقابل حی السلام در شهر رفح، ساختمانی یک طبقه را دراین منطقه تخریب کردند. مسئولان مصری همچنین از صبح دیروز به دنبال عملیات ارتش مصر علیه عناصر مسلح در منطقه الشیخ زوید و مناطق مجاور آن در سینا که با استفاده از خودروهای زرهی و هواپیما انجام شد، گذرگاه مرزی رفح را پس از عبور یک کامیون بستند. "ماهر أبو صبحه" مدیر اداره گذرگاه ها در وزارت امور داخلی و امنیت ملی دولت منتخب فلسطین در غزه طی سخنانی اعلام کرد، طرف مصری فقط اجازه عبور یک کامیون از گذرگاه رفح را داده و همه کامیون های دیگر را به بهانه های امنیتی بازگردانده است".