هزاران تونسی با برگزاری تظاهرات، سرنگونی دولت به رهبری حزب النهضه را خواستار شدند.
هزاران نفر از مردم تونس دیروز در چهلمین روز ترور " محمد البراهمی " نماینده مخالف تونسی، در منطقه باب السعدون در شهر تونس تجمع کردند و خواستار سرنگونی دولت تونس شدند. معترضان تونسی، حرکت اعتراض آمیز خود را به سمت میدان باردو در شهر تونس پایتخت این کشور ادامه دادند. میدان باردو از زمان کشته شده البراهمی نماینده مخالف تونسی در ۲۵ ژوئیه گذشته، همواره محل برگزاری اعتراض های مردمی بوده است. خانواده البراهمی و نزدیکان " شکری بلعید " مخالف چپ گرایی که در ماه فوریه گذشته ترور شد، در تظاهرات دیروز حضور یافتند. مسئولان تونسی ترور البراهمی و شکری بلعید را به عناصر گروه های سلفی افراطی وابسته به القاعده نسبت داده اند. با این حال برخی از جریانهای نزدیک به مخالفان، جنبش النهضه را به دست داشتن در ترور این دو شخصیت تونسی متهم کرده اند؛ اما حزب النهضه همواره این اتهامات را رد کرده است. جبهه نجات ملی که از گروه های مخالف تونسی است، اعلام کرد که گذشت چهل روز از ترور البراهمی، " مرحله جدیدی " را برای براندازی دولت و انحلال مجلس ملی موسسان فراهم می کند. یک منبع نزدیک به جبهه نجات ملی اعلام کرد که برخی از نمایندگان مخالف که شرکت درجلسات ملی موسسان را تحریم کرده اند، اعتصاب غذا خواهند کرد.