پلیس ترکیه برای دومین روز متوالی با دانشجویان معترض در دانشکده فنی دانشگاه میدل ایست(خاور میانه) در آنکارا درگیر شد.
درگیری پلیس ترکیه با دانشجویان از روز جمعه و به دنبال اعتراض دانشجویان به اقدام شهرداری آنکارا برای ساخت جاده ای از داخل محوطه این دانشکده آغاز شد. این درگیری ها دیروز هم مقابل دانشگاه ادامه یافت. پلیس عصر جمعه برای متفرق کردن دانشجویان از گاز اشک آور، گلوله های پلاستیکی و خودروهای آب پاش استفاده کرد و دانشجویان هم در مقابل به طرف نیروهای پلیس سنگ پرتاب کردند. در صورت ساخت این جاده تعداد زیادی از درختان این دانشکده باید قطع شوند. از سوی دیگر مقامات ترکیه با هدف جلوگیری از برگزاری هرگونه تظاهرات در پارک گزی که به نماد اعتراضات در ترکیه تبدیل شده روز جمعه این پارک را تعطیل کرده و یگانهایی از پلیس به همراه خودروهای زرهی در اطراف آن مستقر شدند.