گروه جمعیت مبارزه با صهیونیسم مستقر در لندن، اقدام کشورهای عربی را در استخدام شرکت‌های امنیتی بیگانه که این گروه از آن‌ها به‌عنوان گردان‌های مخفی و جاسوسان آموزش دیده رژیم اسرائیل نام می‌برد، به باد انتقاد گرفته است.

علی حتر، مدیر فرهنگی جمعیت مبارزه با صهیونیسم گفت، «استخدام چنین شرکت‌هایی نه فقط راهی برای عادی سازی روابط با رژیم اسرائیل بلکه به منزله همکاری مستقیم با این رژیم برای دستیاببی به اهدافش در منطقه است.»

مدیر فرهنگی جمعیت مبارزه با صهیونیسم یادآور شد، «شرکت امنیتی جی چهار اس G۴S، در اراضی اشغالی فلسطینی‌ها از جایگاه ویژه ای برخوردار است و این شرکت با رضایت کشورهای عربی در بسیاری از عملیات‌های تجسسی دخالت دارد.»

علی حتر افزود، «این شرکت و شرکت‌های مشابه، خطری به مراتب بزرگتر از خطر اشغالگری و عادی سازی روابط برای کشورهای عربی محسوب می‌شوند. این درحالی است که مقام‌های دولتی ذی نفوذ، حاکمان و برخی از مقام‌های رسمی عرب، از چنین شرکت‌هایی برای همکاری در کشورهای عرب و اسلامی دعوت و آن‌ها را استخدام می کنند.»

علی حتر افزود، «چنین شرکت‌هایی را نمی توان شرکت‌های امنیتی تلقی کرد چرا که آن‌ها در حقیقت گردان‌های مخفی رژیم اسرائیل هستند که تحت عناوین مختلف فعالیت می‌کنند. آن‌ها از طرف دستگاه جاسوسی اسرائیل، موساد، زندانیان فلسطینی را با ابزار خود شکنجه می کنند. عوامل این شرکت‌ها، افرادی آموزش دیده و سازمان یافته هستند که ماموریت‌های محول شده از سوی رژیم صهیونیستی را در کشورهای مختلف و حتی در امریکا اجرا می کنند.»

علی حتر یادآور شد، «این شرکت‌ها حتی از زنان برای جاسوسی از مقام‌های رسمی عالیرتبه در کشورهای مورد نظرشان استفاده می کنند.»

علی حتر سپس از کشورهای عربی به دلیل خودداری از تحریم شرکت‌ها و کشورهای همکاری کننده با رژیم صهیونیستی انتقاد کرد. حتر همچنین این شرکت‌ها و کشورها را رژیم هایی در خدمت منافع رژیم صهیونیستی دانست که با راهبردهای خود کشورهای عربی را اشغال و منابع و ثروت های آن‌ها را چپاول می‌کنند.»

G۴S، یک شرکت خصوصی امنتی مستقر در لندن است که برای رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند. این شرکت تامین تجهیزات لازم برای پست‌های بازرسی اسرائیلی و شهرک‌های صهیونیست نشین را عهده دار است. این شرکت همچنین در زمینه ربودن فلسطینی‌ها و زندانی کردن آن‌ها در زندان‌های رژیم صهیونیستی فعالیت می‌کند. تامین تجهیزات مراکز پلیس رژیم صهیونیستی در کرانه باختری اشغالی و برخی مراکز بازجویی و بازداشت که به شکنجه اسیران فلسطینی معروف هستند، نیز به عهده این شرکت امنیتی است.