رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، رشد و رونق اقتصادی جهان هنوز مطمئن کننده نیست و خطر بازگشت اقتصاد جهانی به بحران وجود دارد. به گزارش رویترز؛ نشست رهبران 20 کشور توسعه یافته و نوظهور جهان در حالی از روز گذشته در شهر سن پیترزبورگ روسیه آغاز شده که بررسی راهکارهای دستیابی به رشد و رونق اقتصادی جهان یکی از مهمترین موضوعات گفتگوهای رهبران این کشورها خواهد بود. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست گروه 20 تصریح کرد، مهمترین ماموریت ما بازگرداندن اقتصاد جهانی به رشد متوازن و پایدار است. متاسفانه اقتصاد جهانی هنوز به رشد و رونق پایدار و باثبات دست پیدا نکرده است و خطر بازگشت اقتصاد جهان به بحران وجود دارد. کشورهای نوظهور و در حال توسعه به شدت نگران متوقف شدن سیاست های محرک پولی بانک مرکزی آمریکا هستند. در صورت متوقف شدن این سیاست ها ارزش دلار به شدت افزایش خواهد یافت و این مساله به ضرر کشورهای نوظهور خواهد بود./