رئیس جمهور پاکستان که روزهای پایانی خود را با این سمت می‌گذراند، روز یک‌شنبه در حالی قرار است مسند قدرت را به جانشین خود، "ممنون حسین"، تحویل دهد که انتقادات شدیدی در زمینه اقتصادی و امنیتی علیه وی همچنان مطرح است. به گزارش  خبرگزاری فرانسه، "آصف علی زرداری" رئیس جمهور پاکستان که روزهای پایانی خود را با این سمت سپری می‌کند، روز یکشنبه در حالی قرار است مسند قدرت را به جانشین خود، "ممنون حسین"، تحویل دهد که انتقادات شدیدی در زمینه اقتصادی و امنیتی علیه وی همچنان مطرح است. منتقدان دولت زرداری می‌گویند وی در مقابله با رکود اقتصادی و ناامنی فزاینده در پاکستان نتوانست در طول 5 سال رهبری خود به موفقیت چندانی دست یابد. زرداری 6 سال پس از ترور همسرش، "بی‌نظیر بوتو" نخست وزیر پیشین پاکستان، از ریاست جمهوری کناره گیری خواهد کرد و جای خود را به ممنون حسین، تاجر و دوست نزدیک "نواز شریف" نخست وزیر کنونی این کشور خواهد داد. حسین که ماه گذشته از سوی پارلمان پاکستان با اختصاص اکثریت آرا جایگزین زرداری شد در دوم مارس 1940 در ایالت "آگرا" در هند و در خانواده‌ای صنعتی و اردوزبان متولد شد. ممنون حسین به‌عنوان یک تاجر برجسته در صنعت پارچه شناخته شده و یکی از اعضای اصلی حزب مسلم لیگ در پاکستان به شمار می‌رود. وی در دوره کوتاهی از 19 ژوئن 1999 تا 12 اکتبر همان سال به‌عنوان  بیست و‌ هفتمین فرماندار ایالت سند مشغول به کار بود و به‌واسطه کودتای نظامی در سال 1999 از کار برکنار شد./