پارلمان کنیا روز گذشته در حالی به طرح خروج این کشور از دادگاه بین المللی کیفری لاهه رای داد که این دادگاه قصد دارد رئیس جمهور کنیا و معاون وی را محاکمه کند. به گزارش  رویترز؛ "اوهورو کنیاتا" رئیس جمهور کنیا و "ویلیام روتو" معاون وی از سوی دادگاه بین المللی کیفری به اعمال خشونت پس از انتخابات سال 2007 میلادی این کشور متهم هستند. در جریان درگیری های انتخاباتی کنیا در سال 2007 بیش از 1200 نفر از قبایل مختلف کشته شدند. رئیس جمهور کنیا و معاون وی قول داده بودند تا با دادگاه بین المللی کیفری پیش از صدور حکم بر علیه آنان همکاری کنند. رای پارلمان کنیا برای خروج این کشور از دادگاه بین المللی کیفری نشانگر ادامه خصومت این کشور آفریقایی با دادگاه لاهه است. قرار است محاکمه روتو روز سه شنبه آینده آغاز شود و محاکمه کنیاتا نیز نوامبر برگزار خواهد شد. هر دو نفر آنان اتهامات مطرح شده توسط این دادگاه را به شدت رد کرده اند. پارلمان کنیا که از سوی متحدان سیاسی کنیاتا کنترل می شود به دولت دستور داده تا هر چه سریعتر عضویت این کشور در دادگاه لاهه را لغو کند. کنیاتا در انتخابات آرام ماه مارس در کنیا به پیروزی رسیده است. بر اساس طرح پارلمان کنیا، دولت باید لایحه ای را برای خروج این کشور از دادگاه بین المللی کیفری ارائه کند./