دادگاه رژیم آل خلیفه نوجوان ۱۵ ساله بحرینی را به تحمل ۶ ماه زندان محکوم کرد.
" یوسف المحافظه " مسئول رصد و پی گیری مرکز حقوق بشر بحرین گفت: حسین محمد مهدی ۱۵ ساله، به اتهام شرکت در تظاهرات به تحمل ۶ ماه زندان محکوم شد. " سید هادی الموسوی " مسئول بخش آزادی و حقوق بشر جمعیت الوفاق نیز در کنفرانس مطبوعاتی گفت: جمعیت وفاق، از آغاز انقلاب در فوریه ۲۰۱۱، بازداشت ۲۶۱ کودک را ثبت کرده؛ البته شمار این کودکان کمتر از ۴۵۰ نفر نیست و به دلایلی نمی توانیم آمار واقعی آن را ارائه دهیم. وی افزود: دراین مدت دست کم ۲۲ جنین از بین رفته اند و این مساله یکی از دغدغه های جامعه است که رژیم هیچ اشاره ای به آن نمی کند. الموسوی خاطرنشان کرد: ازآغاز انقلاب تاکنون دستکم ۱۵ کودک کشته شده اند که برخی مانند علی بداح در تصادف برخی مانند علی نعمه، سید هاشم وعلی الشیخ و آخرین آنان نیز علی حبیب از کرزکان به ضرب گلوله کشته شدند. الموسوی گفت: این آمار نمی تواند وضعیت بحرین را به صورت واقعی و کامل بیان کند، و شاید آمار چیزی بیشتر یا کمتر باشد.