ماموران امنیتی رژیم آل خلیفه ۱۰ شهروند بحرینی از جمله چند کودک زیر ۸ سال را هنگام شنا در یک استخر بازداشت کردند.
این بازداشت ها در منطقه " بلاد القدیم " روی داد. ماموران امنیتی برای ورود به این استخر خصوصی و بازداشت شهروندان، هیچ حکم و مجوزی ارائه ندادند. همچنین به خانواده بازداشت شدگان نیز هیچ خبری داده نشد. شدت سرکوب ها و بازداشت شهروندان بحرینی در منازل، اماکن عمومی، ادارات دولتی، خیابان، ورزشگاه، استخر و حتی مدارس به حدی شدت یافته است که دیگر در هیچ نقطه از بحرین مکان امنی برای مردم باقی نمانده است. روز گذشته " هادی الموسوی " مسئول اداره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین در نشست مطبوعاتی کنفرانس " ترور دوران کودکی " تاکید کرد که در انقلاب بحرین تاکنون بیش از ۴۵۰ کودک بازداشت شده و در زندان به سر می برند.