جمعیت وفاق ملی بحرین اعلام کرد که در آستانه بازگشایی مدارس، شماری از کودکان بحرینی همچنان بدون این که مرتکب جرمی شده باشند، در زندان به سر می برند.
" مجید میلاد " عضو ارشد جمعیت وفاق ملی بحرین روز پنج شنبه، اظهار داشت: مخالفان رژیم آل خلیفه، در تلاش هستند با برقراری ارتباط با سازمان های حقوقی بین المللی، زمینه نظارت بر وضع حقوقی بحرین، به ویژه حقوق کودکان را فراهم کنند و تا دستیابی به هدف از این تلاش ها دست نخواهد کشید. وی افزود: مدارس بحرین هفته آینده بازگشایی می شوند، اما در این شرایط، هنوز تعداد زیادی از کودکان در زندان های رژیم به سرمی برند؛ کودکانی که بدون ارتکاب هیچ جرمی بازداشت شده اند. عضو ارشد جمعیت وفاق بحرین تاکید کرد که مخالفان، در واکنش به محدودشدن آزادی ها و نقض حقوق مردم، جلسات مذاکرات موسوم به " مذاکرات اجماع ملی " را تحریم کردند، زیرا بر این باورند که گروه های سیاسی باید آزادانه به فعالیت های سیاسی و اجتماعی بپردازند. وی خاطر نشان کرد: نمایندگان رژیم حاکم آل خلیفه در جلسه سابق مذاکرات اجماع ملی، طرح برگزاری جلسات رایزنی را به منظور پیشبرد مذاکرات پیشنهاد کردند؛ اما واقعیت آن است که رژیم، با اعمال محدودیت ها و نقض حقوق عامه، خود باعثشکست مذاکرات می شود و مساله مهم تر اینکه طرفداران رژیم، مخالفان را به متوقف کردن مذاکرات متهم می کنند. عضو ارشد جمعیت وفاق ملی بحرین با بیان این که مخالفان، به منظور دستیابی مردم به حقوق خود، همچنان ارائه طرح های مختلفی را در دستورکار قرار داده اند، این امر را بیانگر جدیت آن ها برای پایان دادن به بحران کشور دانست. " مجید میلاد " در پایان اتهام تعلل مخالفان در حل بحران بحرین را تکذیب و تاکید کرد: ظلم و ستم آل خلیفه، سرکوب ها، شکنجه، بازداشت ها، حمله به منازل و قتل بی گناهان همچنان در بحرین ادامه دارد و مخالفان با توجه به این امور، هیچ فرصتی را برای پایان دادن به بحران کشورشان از دست نخواهند داد و برای اعاده حقوق مردم به آنها تلاش خواهد کرد.