برخورد ده ها وسیله نقلیه در جنوب شرقی انگلستان، ده ها مجروح برجا گذاشت.
این تصادف زنجیره ای به سبب مه غلیظ و بر روی یک پل بزرگ روی داده و بیش از ۲۰۰ مجروح برجا گذاشته که گروه های امدادی تاکنون ۲۷ تن از آنان را به بیمارستان ها منتقل کرده اند.