انفجار یک دستگاه خودروی بمب گذاری شده در غرب دمشق، چهار کشته و شش زخمی به جا گذاشت.
به گزارش سانا، انفجار مزبور به بروز حریق و واردشدن خسارات مادی به مغازه ها و خودروهای اطراف انجامید. این انفجار نزدیک مرکز پژوهشها و آزمایشات وزارت صنایع سوریه در منطقه سومریه بود. مرکز مزبور در سال 1965 میلادی به منظور مطالعات و پژوهشهای صنعتی و بررسی کیفیت کالاهای صنعتی (استاندارد) تاسیس شد.