مسئولان امنیتی مصر، مرگ محمد بدیع رهبر گروه اخوان المسلمین که در بازداشت به سر می برد را تکذیب کردند.
برخی منابع مصری روز پنجشنبه گزارش هایی مبنی بر سکته قلبی و مرگ بدیع در زندان منطقه طره منتشر کرده بودند. محمد بدیع رهبر معنوی هفتاد ساله اخوان المسلمین چهاردهم شهریورماه به دنبال ناآرامی های گسترده پس از برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری مصر به همراه تعداد دیگری از سران این گروه بازداشت شد و از آن زمان در انتظار محاکمه در زندان به سر می برد. بدیع که به دنبال سرکوب گسترده تظاهرات خیابانی طرفداران اخوان المسلمین مخفی شده بود، پس از کشف محل اختفا در آپارتمانی در شهرک نصر در شمال شرق قاهره به اتهام تحریک مردم به خشونت دستگیر شد.