مسئول اداره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین، گفت: دست کم ۴۵۰ کودک از آغاز انقلاب بحرین تاکنون بازداشت شده و در زندان بسر می برند.
موضوع کودکان بازداشتی در زندان های آل خلیفه در آستانه بازگشایی مدارس باعث برگزاری کنفرانسی با عنوان " ترور دوران کودکی" شد. "هادی الموسوی" مسئول اداره آزادی ها و حقوق بشر جمعیت الوفاق بحرین در نشستی مطبوعاتی گفت: اداره آزادی های الوفاق از ابتدای انقلاب تاکنون توانسته است بازداشت 261 کودک را رصد کند، اما این آمار دقیق نیست، زیرا دسترسی به اطلاعات دقیق بازداشت کودکان برای ما امکان پذیر نیست و آمار واقعی ممکن است دو برابر یا بیشتر باشد. وی در بیان جزئیات آمار مذکور گفت: 12 کودک در سال 2011 ، 148 کودک در سال 2012 و 101 کودک نیز تاکنون در سال 2013 بازداشت شده اند. موسوی با اشاره به دشواری تهیه آمار واقعی از کودکان زندانی در بحرین تعداد کودکان زندانی را دست کم 450 نفر اعلام کرد. مسئول اداره آزادی های جمعیت الوفاق گفت: برخی از کودکان به خاطر ترسیم اشکال خاص – تصاویر هندسی با مفهوم های انقلابی مثل دایره به عنوان نماد میدان اللؤلؤه - روی میز مدرسه مورد بازخواست قرار می گیرند و والدینشان احضار می شوند که این اقدام مصداق بارز جنایت علیه کودکان است.