سفیر ترکیه سرانجام پس از سه هفته به قاهره باز می گردد.
سفیر ترکیه سه هفته پیش درواکنش به سرکوب خشونت آمیز تظاهرکنندگان طرفدار محمد مرسی رئیس جمهور برکنار شده مصر؛ به منظور رایزنی فرا خوانده شده بود. خبرگزاری " آناتولی " ترکیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک این کشور گزارش داد، " حسین عونی بوتسالی " قرار است امروز به مصر بازگردد. از سوی دیگر، یک منبع در وزارت امور خارجه مصر اعلام کرد که بوتسالی صبح فردا(پنج شنبه) وارد مصر خواهد شد. ۱۴ اوت، پس از آن که نیروهای امنیتی مصر برای متفرق کردن تظاهرکنندگان طرفدار مرسی وارد عمل شدند، خشونت ها در این کشور شدت گرفت. در این خشونت ها صدها تن در شهرهای مختلف مصر کشته و هزاران نفر مجروح شدند. سرانجام آنکارا و قاهره در ۱۵ اوت سفیران خود را به منظور رایزنی فراخواندند و پس از آن، رزمایش های دریایی مشترک مصر و ترکیه را که برای ماه اکتبر درنظر گرفته شده بود، لغو کردند. این منبع دیپلماتیک خاطرنشان کرد: بازگشت سفیر ترکیه را به قاهره، نباید احیای روابط دیپلماتیک قطع شده دو جانبه تلقی کرد؛ چرا که روابط دیپلماتیک ترکیه و مصر هیچگاه قطع نشده است. وی افزود ترکیه به منظور رایزنی سفیر خود را فرا خواند و اکنون که رایزنی ها پایان یافته است، وی به قاهره بازمی گردد.