جنبش حماس اعلام کرد با هرگونه حمله به سوریه مخالف است.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین(حماس) با تاکید بر مخالفت با هرگونه حمله به سوریه؛ حمایت از مردم سوریه و به رسمیت شناختن حق آنان در برخوداری از زندگی شرافتمندانه را از اصول ثابت این جنبش اعلام کرد. جنبش حماس همچنین تاکید کرد که با هرگونه حمله یا دخالت نظامی بیگانگان در سوریه و دیگر کشورهای عربی و اسلامی مخالف است.