" حسین عراک " بامداد امروز در استان " صلاح الدین " به دام افتاد.
" سمیر الشویلی " مشاور رسانه ای اداره مبارزه با تروریسم عراق نیز با اشاره به عملیات دستگیری این عضو بارز حزب منحل بعثاظهار داشت: پس از دریافت اطلاعات دقیق، عملیات دستگیری حسین عراک آغاز شد؛ و فرد دستگیر شده برای بازجویی و انجام مراحل قانونی به یکی از مراکز امنیتی انتقال یافت. وی تأکید کرد که دستگیری عراک، به دستگیری " عزت الدوری "(دبیرکل حزب منحل بعثعراق) منتهی خواهد شد. عزت ابراهیم الدوری در دوران دیکتاتوری صدام نفر دوم رژیم بعثبه شمار می آمد و پست های مهمی را در آن دوران برعهده داشت. وی در سال ۲۰۰۳ ناپدید شد، و بعد از اعدام " صدام " خود را به عنوان دبیرکل حزب بعثو جانشین صدام معرفی کرد؛ چندین بار فایل صوتی او در اینترنت منتشر شد. و نخستین فایل تصویری ضبط شده او در سال ۲۰۱۲ و سالگرد تأسیس حزب بعثانتشار یافت.