هجوم شهرک نشینان صهیونیست به مراکز توزیع ماسک ضد گاز همزمان با استقرار سامانه های موشکی در مناطق مرزی، خواب صهیونیستها را بر آشفته است.
گزارشگر کانال ده رژیم صهیونیستی گفت: " ساکنان غوشدان(شمال فلسطین اشغالی) پس از بیداری با سامانه گنبد آهنین روبرو شدند. ارتش اسرائیل علاوه بر سامانه گنبد آهنین، سامانه های پاتریوت و هیدس را در مناطق شمالی هم جوار با سوریه مستقر کرد. " یکی از ساکنان تل آویو در این باره به گزارشگر کانال ده گفت: " اعلام حالت آماده باش ما را نگران کرده است. من تا به حال این سامانه را نزدیک منزلم ندیده بودم. " گزارشگر کانال ده خاطرنشان کرد: " بنی گانتس رئیس ستاد ارتش به منظور اطلاع از وضعیت نیروهای اسرائیلی مستقر در منطقه جولان، از گردان ۸۹۰ چتر باز بازدید و عملکرد توپخانه میلرس را بررسی کرد. " این گزارشگر صهیونیست خاطرنشان کرد: " مراکز توزیع ماسکهای ضد شیمایی در مناطق مختلف تعطیل شده است. و آن دسته از مردم که برای تهیه این ماسکها مقابل درهای بسته مراکز توزیع تجمع کرده اند، عصبانی و برآشفته هستند. " یکی از ساکنان حیفا در این باره با حالت عصبانیت به گزارشگر کانال ده گفت: " هیچ کس این جا نیست و به نیاز ما پاسخی داده نمی شود؛ این مایه ننگ است. " یکی دیگر از ساکنان غوشدان که موفق به تهیه ماسک نشده، اظهار داشت: " شرم آور است که در کل این منطقه فقط یک مرکز توزیع ماسک ضد شیمیایی وجود دارد، و آن هم تعطیل است. " یکی از شهرک نشینان صهیونیست در بیت المقدس که نتوانسته ماسک ضد شیمیایی تهیه کند، تأکید کرد: " مراکز توزیع ماسک نباید به این سرعت تعطیل شوند. "