"ویچسلاو موتوزوف" روز شنبه  اعزام نظامیان آمریکایی به اردن به بهانه محافظت از مرزهای این کشور در برابر خشونت های سوریه را فرصت طلبی واشنگتن برای تقویت حضور نظامی در منطقه دانست و یادآور شد که استقرار موشک های پاتریوت در مرز ترکیه با سوریه در اوایل سال جاری هم به بهانه دفاع از ترکیه در برابر موشک های سوریه عنوان شده بود. این کارشناس روس در امور راهبردی تاکید کرد: سوریه کسی را تهدید نمی کند؛ بلکه برخی کشورهای همجوار دمشق را تهدید می کنند و امنیت آن را برهم می زنند. کارشناس راهبردی روس با تاکید بر اینکه اعزام 200 نظامی آمریکایی درخواست اردن نبوده است، افزود: آمریکا به بهانه مقابله با چالش های بحران سوریه در همه منطقه تصمیمات خود را اعمال خواهد کرد، و از این منظر حل بحران سوریه به نفع همه کشورهای منطقه از جمله ترکیه و اردن خواهد بود. وی درباره تصمیم آمریکا برای استقرار سامانه دفاع موشکی پاترویت در مرز سوریه با اردن، اظهار داشت: فاصله کشورهای خاورمیانه از هم زیاد نیست و نیازی به استقرار این حجم موشک و تسلیحات در منطقه وجود ندارد؛ تحرکات کنونی آمریکا به بهانه بحران سوریه یک اقدام راهبردی فراتر از این بحران است و درچارچوب طرح راهبردی آمریکا در منطقه خاورمیانه صورت می گیرد.