اسناد فاش شده نظامی، از شلیک اشتباهی ناو انگلیسی به سه نهنگ خبر داده اند.
در سال ۱۹۸۲ و در جریان جنگ انگلیس با آرژانتین بر سر مالکیت جزایر " فالکلند "، یک فروند ناو جنگی انگلیس در جنوب اقیانوس اطلس چند اژدر را به سوی ۳ نهنگ شلیک کرد، زیرا فرماندهان این ناو نهنگ ها را با زیردریایی های دشمنشان اشتباه گرفته بودند. روزنامه دیلی میل دیروز در گزارشی نوشت: کارکنان ناو ضد زیردریایی " بریلیانت " انگلیس این قضیه جالب را فاش کرده اند. دیلی میل افزود: رادارهای ناو بریلیانت نتوانست تفاوت نهنگ ها را از زیردریایی ها تشخیص بدهد، و فرماندهان این ناو ضد زیردریایی دو نهنگ را با اژدر کشتند؛ و یک بالگرد نظامی متعلق به این ناو نیز نهنگ سوم را کشت. این روزنامه انگلیسی اعلام کرد: گینگ اوفورد مهندس نظامی ناو بریلیانت این قضیه را در سایت خبری " اچ ام اس بریلیانت " منتشر کرده است. دیلی میل به نقل از اوفورد نوشت: ما هشداری درباره نزدیک شدن زیردریایی های دشمن دریافت کردیم، و پیش از تاریکی هوا چند اژدر شلیک کردیم ولی متأسفانه نتیجه چیزی بجز شناور شدن سه نهنگ روی آب نبود. انگلیس سال ۱۹۸۲ ناو بریلیانت را در جنوب اقیانوس اطلس برای حفاظت از یکی از دو ناو هواپیمابر خود در برابر حملات زیردریایی و موشکی آرژانتین مستقر کرده بود.