صدها تن از مردم افغانستان به کشتار دو غیرنظامی این کشور به دست نیروهای خارجی تحت امر امریکا، اعتراض کردهاند.
تظاهرات اعتراض‎آمیز مردم افغانستان روز شنبه در شهر تقاب پس از آن اتفاق افتاد که نیروهای خارجی تحت رهبری امریکا در جریان عملیات شبانه خود، ۲ تن از شهروندان افغان را کشتند. تظاهرکنندگان در حالی که جنازه شهروندان کشته شده افغان را با خود حمل می‎کردند شعارهایی را بر علیه نیروهای خارجی تحت امر امریکا سر دادند. حملات شبانه نیروهای خارجی تحت امر امریکا در طول چند ماه گذشته منجر به تلفات بسیار زیادی در میان غیرنظامیان افغانستان شده است. از سوی دیگر، حملات شبانه نیروهای خارجی در افغانستان منجر به افزایش تنش در روابط کابل و واشنگتن شده است. شهروندان افغان در اعتراض به حملات شبانه نیروهای خارجی تحت امر امریکا، تظاهرات متعددی را در این کشور برگزار کرده‎اند. امریکا و متحدان این کشور در سال ۲۰۰۱ به بهانه جنگ با تروریسم به افغانستان حمله کرده و خاک این کشور را به اشغال خود درآوردند. هرچند که تهاجم امریکا و متحدانش به افغانستان در نهایت منجر به برکناری طالبان از قدرت شد ولی ناامنی همچنان در این کشور جنگ‎‏زده وجود دارد.