مقام های مصری روز دوشنبه از گرفتار کردن یک پرنده جاسوس فرانسوی در جنوب این کشور خبردادند.
این پرنده که به گفته نیروهای امنیتی مصر " مرغ سقا یا ماهیخوار نام دارد، توجه یکی از شهروندان در استان قنا درجنوب مصر را برانگیخت. یک شهروند مصری پس از آنکه متوجه شد یک وسیله الکترونیکی به یکی از بال های پرنده آویزان شده به نزدیک ترین مرکز پلیس مراجعه کرد و موضوع را به مسئولان اطلاع داد. نیروهای پلیس تیمی را برای گرفتن پرنده و تحقیق در این زمینه به محل اعزام کردند. تحقیقات پلیس نشان داد که این پرنده متعلق به گروهی از دانشمندان فرانسوی است که آزمایش هایی را درزمینه حرکت های این نوع پرندگان انجام می دهد و برای پلیس شناسایی نوع این پرنده درابتدا دشوار بود و بعدا " مشخص شد که مرغ ماهیخوار است. این اولین پرنده ای نیست که نیروهای امنیتی مصر آنرا به ظن دست داشتن در ماموریت جاسوسی می گیرند زیرا اوایل سال جاری نیز این اتفاق برای یک کبوتر رخ داد و تحقیقات نشان داد که این کبوتر در یکی از بال های خود میکروفیلم و در بال دیگرش نامه ای با عنوان " اسلام ایجیپت(مصر) ۲۰۱۲ حمل می کند. مصر در باره امکان استفاده از حیوانات برای ماموریت های اطلاعاتی شک و تردید به خود راه نمی دهد، پیش از این استاندار سینای جنوبی در دسامبر ۲۰۱۰، به طور آشکار رژیم اسرائیل را متهم کرده بود که از کوسه ها برای وحشت انگیزی در میان گردشگران دردریای سرخ با هدف توهین به بخش گردشگری در مصر استفاده کرده است. این اتهامات پس از چندین مورد حمله کوسه ها به گردشگرانی از روسیه و اوکراین و فرانسه صورت گرفت که چندین کشته و زخمی برجای گذاشت.