دولت سوریه، هر گونه حمله نظامی امریکا به این کشور را در راستای کمک به القاعده دانست.
" فیصل مقداد " معاون وزیر امور خارجه سوریه گفت: عامل حمله شیمیایی به شهروندان سوریه را گروههای مسلح مورد حمایت امریکا، می دانیم نه دولت دمشق. این مقام سوری گفت: هر گونه دخالت امریکا، باعثتقویت تروریسم و افزایش تنفر از امریکا خواهد شد. این در حالی است که دولت امریکا تلاش های فشرده ای را با هدف اقناع کنگره آن کشور در زمینه ضرورت انجام عملیات نظامی علیه دولت سوریه آغاز کرده است. " باراک اوباما " رئیس جمهور امریکا تلاش می کند اعضای کنگره این کشور را که درباره دلایل ارائه شده برای دخالت نظامی در سوریه تردید دارند، قبل از رأی گیری قانع نماید. قرار است هفته آینده کنگره امریکا پیش نویس لایحه ای را درباره درخواست اوباما برای صدور مجوز حمله نظامی به سوریه، به رأی بگذارد.