منابع امنیتی لبنانی تأکید کردند، خودرویی که اخیرا در " بئر العبد " در لبنان منفجر شد، برخلاف شایعه ها قبل از انفجار از یک کشور عربی به لبنان منتقل شده بود.
روزنامه " السفیر " لبنان به نقل از منابع آگاه امنیتی نوشت، شماره بدنه خودروی سرقت شده با شماره خودروی بمبگذاری شده مطابقت ندارد به صورتیکه شرکت سازنده این خودرو تأکید کرده است که این نوع خودرو را فقط به یک کشور عربی صادر کرده و هیچ گونه خودرویی از این مدل به لبنان صادر نشده است. شرکت خودروسازی " کیا " همچنین خاطرنشان کرده است که طبق بررسی ها، موتور این خودرو چینی است. تحقیقات درباره انفجارهای جنوب بیروت و شمال لبنان نشان می دهد که شباهتهایی در نوع بمبگذاری و انفجار دو خودرو وجود دارد. بر اساس این گزارش، خریدار خودروی " فورد " –که مقابل مسجد السلام در طرابلس منفجر شد - قبل از آن خودروی منفجر شده مقابل مسجد التقوی را خریده بود. اما در این بین معمای اصلی این است که صاحب خودروی " بی ام " شخصی به نام " ح. ط " است که پیش از این حکم بازداشت او صادر شده ولی هیچ کدام از دستگاه های امنیتی رسمی نتوانسته از او بازجویی کند؛ و تحقیقات از وی از سوی یک طرف سیاسی انجام شده است. تحقیقات درباره اینکه چه کسی خودرو را از " ح. ط " خریداری کرده ادامه دارد. البته تحقیقات اولیه نشان می دهد که خریدار دو خودروی منفجر شده در طرابلس همان کسی است که خودروهای انفجاری جنوب بیروت را خریده بود. با وجود اطلاعات اولیه درباره هویت خریدار غیرلبنانی خودروی " بی ام " از " ح. ط "، ثابت کردن این مسأله نیازمند مدارک محکمی است و در صورت دستیابی به این مدارک، ارتباط بین ۴ خودروی بمبگذاری شده در لبنان مشخص خواهد شد. بر اساس گزارشها، این خودروها با تایمر منفجر شده بود و نه دستگاه کنترل از راه دور. و اگر انفجار طرابلس با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور صورت می گرفت شمار قربانیان بسیار بیشتر می شد، زیرا فرد بمبگذار صبر می کرد تا خودرو را هنگام خروج نمازگزاران منفجر کند. ولی بر اساس گزارشها، زمان این ۴ انفجار بیانگر آن است که فرد بمبگذار به خوبی مناطق را می شناخت. بر اساس اظهارات منابع قضایی، انفجار مقابل مسجد " التقوی " ۷ دقیقه قبل از انفجار مقابل مسجد " السلام " روی داد زیرا عامل این انفجار می دانست که " شیخ سالم الرافعی " خطبه جمعه را قبل از شیخ " بلال بارودی " تمام می کند. عامل این انفجار ساعت بمب را با زمان احتمالی خروج نمازگزاران از مسجد تنظیم کرده بود، ولی الرافعی به دلیل قطع برق خطبه خود را به تأخیر انداخت؛ به همین دلیل خودرو قبل از خروج نمازگزاران منفجر شد. السفیر به نقل از افسران امنیتی تأکید کرد، بر اساس اطلاعات به دست آمده هدف از انفجارهای طرابلس و بیروت، برافروختن آتش فتنه مذهبی بود.