دستگاه قضایی مصر، روز یک شنبه ۱۴۰ تن از اعضای گروه اخوان المسلمین را به عضویت در گروهی ممنوعه که هدف آن براندازی نظام است، متهم کرد.
"حاتم الزیات" دادستان ارشد دادستانی های شمال استان القلیوبیه، در پایان بازجویی ها و تحقیقات صورت گرفته از 140 تن از اعضای گروه اخوان المسلمین که در تظاهرات روز جمعه گذشته بازداشت شده اند، آن ها را به "عضویت در گروهی ممنوعه که هدف از آن براندازی نظام بر اساس دستورات صادر شده از سوی رهبران اخوانی و از طریق خشونت و بستن راه ها و جاده هاست" متهم کرد. منابع قضایی، به نماینده های مطبوعات و رسانه ها اعلام کردند که دادستانی، با ارائه نتیجه تحقیقات و بازرسی های سازمان امنیت ملی، متهمان را تفهیم اتهام کرد. در نتیجه این تحقیقات آمده است که متهمان "دست به اقدامات خشونت آمیز زدند، راه را بستند و به نهادها و موسسه های عمومی و خصوصی تجاوز کردند تا در برابر بیگانگان، کشور را درگیر جنگ داخلی نشان دهند." نیروهای امنیتی القلیوبیه، تظاهر کنندگان را به سبب اقدامات خشونت بار در تظاهرات روز جمعه در اطراف مسجد النور در شهر بنها (مرکز استان القلیوبیه در شمال قاهره) بازداشت کردند. 30 تن از بازداشت شدگان به سبب تلاش برای بستن جاده روستایی مصر اسکندریه به سمت روستای "الشموت" بازداشت شدند.