وزیر امور خارجه مصر در باره ادامه فعالیت های رژیم صهیونیستی علیه اسیران فلسطینی و وخیم شدن اوضاع هشدار داد.
به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه العالم " محمد کامل عمرو " روز دوشنبه با صدور بیانیه ای سیاست های رژیم اسرائیل را که به شهادت " عرفات جرادات " در زندان صهیونیستی " مجدو " منجر شد، محکوم کرد. وزیر خارجه مصر هشدار داد که ادامه این سیاست ها، اوضاع فلسطین و نیز کل منطقه را تحت الشعاع قرار خواهد داد. عمرو، رژیم صهیونیستی را مسئول وخامت اوضاع در منطقه دانست و از جامعه بین الملل خواست که موضعی جدی در برابر اقدامات غیرانسانی اسرائیل ضد اسرای فلسطینی اتخاذ نماید.
عرفات جرادات " اسیر فلسطینی اوایل این هفته تنها پس از شش روز از بازداشت خود براثر شکنجه و بی توجهی در زندان موسوم به " مجدو " در سرزمین های اشغالی به شهادت رسید.
روزنامه صهیونیستی " یدیعوت آحارانوت " مدعی شد که این اسیر فلسطینی در اثر سکته قلبی از دنیا رفته و تلاش تیم پزشکی برای مداوای وی نیز بی‌تاثیر بوده است.
اسرای فلسطینی در بند زندان‌های رژیم صهیونیستی با بی‌توجهی زندانبانان صهیونیست به درمان آنها مواجه هستند که همین امر باعثشده تعداد زیادی از اسرا شهید و یا به بیماری‌های مزمن مبتلا شوند در حالی که تیم‌های پزشکی در زندان‌های این رژیم تنها داروهای مسکن به این اسرا ارائه می‌دهند.