یکی از علمای الازهر تاکید کرد: یوسف قرضاوی همه توان خود را برای خدمت به غرب به کارگرفته و به مفتی پنتاگون (وزارت دفاع آمریکا) تبدیل شده است.
یوسف قرضاوی در خطبه های دیروز(جمعه) از حمله نظامی غرب به سوریه حمایت کرده و گفته بود: قدرت نظامی غرب، نیرویی الهی برای انتقام گرفتن از ظالمان است(!) اما شیخ " ابراهیم رضا " امروز در مصاحبه تلفنی با شبکه ماهواره ای خبری اون تی وی مصر در واکنش به اظهارات وی گفت: قرضاوی کسی است که زمینه تخریب لیبی و عراق را آماده کرد و هم اکنون درپی زمینه سازی برای تخریب سوریه است. شیخ رضا افزود: شرعاً جایز نیست که قرضاوی از کفار برای تخریب بلاد اسلامی کمک بخواهد. این کمک خواهی نشان می دهد که اخوان المسلمین و آمریکا نقشه ای را با همدستی یکدیگر طراحی کرده اند که در مصر اجرایی نشد ولی امیدوارند که بتوانند در سوریه آن را اجرا کنند. این عالِم الازهر، قرضاوی را خرابکار توصیف کرد و گفت: قرضاوی درپی تخریب مصر است. شیخ رضا خطاب به مسلمانان گفت: ای مؤمنین! قرضاوی مرجع دینی نیست، زیرا دین و ایمانش را برای کسب منافع دنیوی فروخته است، لذا ما نباید به سخنان وی هیچ توجهی بکنیم چون قرضاوی مردم را به گمراهی فرامی خواند.