اردنی ها مداخله نظامی آمریکا در سوریه را در راستای حفظ منافع آمریکا و رژیم صهیونیستی می دانند.
"محمد الجیوسی" سردبیر شبکه اردن فردا روز شنبه گفت: رسانه های اردنی از جمله روزنامه ها و سایتهای خبری درباره پیامدهای حمله به سوریه هشدار می دهند. " عزمی منصور" جامعه شناس اردنی نیزتأکید کرد: مردم اردن همانگونه که با حمله به عراق و غزه مخالف بودند، با حمله به سوریه به هر بهانه ای مخالف هستند. وی خاطرنشان کرد: حمله به مردم سوریه به مثابه حمله به مردم اردن است. زیرا آنها می خواهند برای خدمت به منافع "اسرائیل" سوریه را تخریب و مردم این کشور را آواره کنند. "مروان شحاده" پژوهشگر جنبش های اسلامی در اردن نیز اظهار داشت: در اردن حتی گروه هایی که با نظام سوریه مخالفند، با حمله آمریکا به سوریه و کمک به غرب برای حمله به این کشور مخالف هستند. وی افزود: غرب برای محافظت از رژیم صهیونیستی و در راستای تامین منافع آمریکا وهم چنین ترسیم دوباره نقشه خارومیانه، قصد حمله به سوریه را دارد.