جنبش تمرد در مصر خواستار بسته شدن کانال سوئز به روی کشتی های آمریکایی شد.
تاکنون چندین شناور جنگی آمریکایی با عبور از کانال سوئز برای قرار گرفتن در آرایش جنگی علیه سوریه به سوی مدیترانه حرکت کرده اند؛ از این رو جنبش تمرد مصر که مخالف سرسخت دخالت های واشنگتن در قاهره است از دولت موقت قاهره خواسته کانال سوئز را به روی کشتی های جنگی آمریکایی ببندد. دبیر کل جنبش سوسیالیست عربی سوریه حمله به این کشور را بخشی از توطئه علیه اعراب دانست و پیش بینی کرد آتش این جنگ به کشورهای دیگر عربی کشیده شود. "احمد الاحمد"  گفت: بی شک امروزه سوریه و تمام منطقه در شرایطی بسر می برند که توطئه ای بزرگ علیه آنها در جریان است و این توطئه به دیگر کشورهای عربی هم کشیده خواهد شد. دبیر کل جنبش سوسیالیست عربی سوریه، افزود:کشورهای هم پیمان با آمریکا از رژیم اشغالگر قدس گرفته تا ترکیه، انگلیس، فرانسه علاوه بر برخی کشورهای عربی، خواهان بین المللی شدن مساله سوریه هستند. الاحمد اظهار داشت: اما از سوی دیگر مواضع کشورهای دوست سوریه افتخار آمیز و قهرمانانه است، بویژه مواضع برادران ما در عراق، ایران و گروه های مقاومت و انقلابی منطقه . در مصر نیز شاهد هستیم که جنبش تمرد خواستار بستن کانال سوئز به روی کشتیهای جنگی آمریکایی شد. همچنین در خارج از خاورمیانه شخصیت های مهم عربی، اسلامی و ملی و برخی کشورهای همپیمان خارجی از ما حمایت کرده اند و ما به آنها تکیه می کنیم.