تحلیلگران نظامی به المنار گفتند: آمریکا و متحدانش درحالی برای حمله به سوریه آماده می شوند که از قدرت واقعی دفاع هوایی و موشک های پیشرفته سوریه بی خبر هستند.
برخی تحلیلگران نظامی در گفت و گو با المنار فلسطین افزودند: آمریکا و متحدانش با چشم بسته در مسیر حمله به سوریه گام بر می دارند و نمی دانند، آیا دمشق می تواند هواپیماهای متجاوز را خارج از آسمان سوریه رصد کند یا این که آیا سوریه فرودگاه های مخفی دارد که می تواند در مواقع ضروری از آن استفاده کند؟! این تحلیلگران خاطرنشان می کنند در صورتی که سوریه بتواند نخستین حمله خارجی را دفع کند، خواهد توانست مواضعی را در اسرائیل، ترکیه و دیگر مناطق هدف قرار دهد. به گفته این تحلیلگران سامانه موشکی سوریه طی دو سال و نیم جنگ تروریست ها علیه مردم سوریه، هدف قرار نگرفته و دستگاه های اطلاعاتی دشمن هنوز نتوانسته انبارهای سلاح سوریه را شناسایی کنند. تحلیلگران می گویند: دولت سوریه در دو سال و نیم گذشته توانسته است نقشه اهداف و مواضعی را که از جانب حملات خارجی نگران آن بود، تغییر دهد. این تحلیگران در ادامه به پیمان دفاع مشترک بین ایران و سوریه اشاره می کنند و می گویند:  هیچ کس از نوع و توان سلاح های تهاجمی ایران در اراضی سوریه خبر ندارد و این در حالی است که موشک های ایرانی می توانند عمق سرزمین های اشغالی را از داخل ایران هدف قرار دهند چه رسد به این که در خاک سوریه مستقر شده باشند.