رئیس کمیته مردمی مقابله با محاصره غزه تاکید کرد که در سایه بسته شدن گذرگاه های تجاری نوار غزه و فعالیت تنها یک گذرگاه که جوابگوی نیازهای ساکنان غزه نیست، شدت حصر غزه افزایش یافته است.
به نقل از مرکز اطلاع رسانی فلسطین، جمال خضری از نمایندگان پارلمان فلسطین خاطر نشان کرد که رژیم صهیونیستی مسئول حصر غزه و بسته بودن گذرگاه ها و محاصره دریایی و زمینی غزه است و ضمن اعمال محدودیت برای ماهیگیران فلسطینی، لیستی از افراد ممنوع السفر از طریق گذرگاه ها در اختیار مراجع مسئول قرار داده است. خضری تصریح کرد که احداثآبراه برای ایجاد ارتباط میان باریکه غزه و جهان خارج که کمیته مردمی آنرا پیشنهاد کرده است، یکی از راه حل ها و گزینه های ممکن برای پایان دادن به حصر غزه است. وی افزود رژیم صهیونیستی به صورت جزئی گذرگاه بیت حانون " ایرز " را که از آن برای تردد بیماران و مسافران استفاده می شود، باز کرده است، اما در عین حالی که این گذرگاه امکان تردد روزانه هزاران نفر را دارد، از خروج ده ها نفر از فلسطینیان از طریق این گذرگاه ممانعت به عمل می آورد. الخضری در پایان تاکید کرد که لغو کامل محاصره غزه نیازمند بازگشایی تمامی گذرگاه ها و فراهم کردن زمینه واردات و صادرات به دور از لیست های ممنوعه و تردد آزادانه افراد است و در کنار آن باید گذرگاه امنیتی میان باریکه غزه و کرانه باختری و فرودگاه بین المللی غزه فعالیت خود را از سر بگیرند و احداثآبراه میان نوار غزه و جهان خارج نیز آغاز شود.