سه شرکت مهم خودروسازی ژاپن با کاهش تولیدات جهانی خود روبرو شدند.

به نقل از شینهوا، شاخص تولید شرکت‌های خودروسازی تویوتا، نیسان و هوندا نشان می‌دهد شمار تولید این خودروها در ژوییه در مقایسه با زمان مشابه سال گذشته کاهش یافته است.

شمار تولیدات جهانی خودروهای شرکت تویوتا موتور ژاپن در ژوییه با ۱.۸ درصد کاهش به ۷۵۰ هزار و ۸۰۶ دستگاه خودرو رسید.

تولیدات شرکت نیسان موتور نیز با کاهش ۸.۱ درصدی به ۳۷۵ هزار و ۴۱۶ دستگاه رسید.

تولیدات جدید خودروی نیسان در آمریکا با ۱۱.۲ درصد کاهش به ۴۱ هزار و ۲۳۳ دستگاه و تولید اینگونه خودرو در چین با ۱۷.۹ درصد کاهش به ۸۲ هزار و ۳۸۴ دستگاه رسید.

بر اساس این گزارش، شرکت هوندا موتور نیز با کاهش ۱.۸ درصدی در سطح جهانی به ۳۳۸ هزار و ۹۳۱ دستگاه رسید. همچنین تولیدات این شرکت در کشورهای آسیایی خارج از ژاپن با افزایش ۴.۲ درصدی به ۱۲۲ هزار و ۱۷۸ هزار دستگاه افزایش یافت.

همچنین شرکت تویوتا با کاهش ۲.۶ درصدی ۱۶۷ هزار و ۶۱۲ دستگاه، نیسان با کاهش ۳.۷ درصدی ۵۹ هزار و ۷۴۶ دستگاه و هوندا با افزایش ۳۰.۳ درصدی ۱۰ هزار و ۶۲۵ دستگاه خودرو صادر کردند.